در راستای آگاهی سازی از وضعیت سلامت کارکنان و مربیان و ارتقاء سلامت آنان با هدف سلامت، نشاط، مهارت و تعالی سازمانی نیروی ارزشمند انسانی این خانواده بزرگ مهارتی، دستورالعمل اجرایی طرح سنجش سلامت کارکنان و مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان، ابلاغ گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهیدورمقانی سنندج ، محمدناصر شیرمحمدی رئیس مركز آموزش فنی و حرفه ای شهیدورمقانی سنندج در تكميل اين خبر گفت: در اجرای طرح ملی سنجش سلامت کارکنان سازمان آموزش فنی وحرفه ای وبه منظور افزایش بهره وری و بهبود شاخص بهداشت وسلامت کارکنان، اين مركز با همكاري شبکه بهداشت شهرستان سنندج ،  اقدام به اجراي طرح سنجش سلامت كاركنان مركز نمود.

شایان ذکر است در این طرح، شاخص های چربی خون، قندخون، فشارخون، قد و وزن ایده آل، سوابق بیماری های خاص و....  کلیه کارکنان و مربیان مرکزمورد بررسی وپایش قرارگرفت.

عکس هفته

مناسبتها

درگاه خدمات الکترونیکی

ورود به سایت